Thẻ: CHOÁNG! Ronaldo bở lỡ khó tin ở khoảng cách 3m