Thẻ: Chelsea mất 4 cái tên trận chiến Atletico Madrid